Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 05 2013

Polman
1584 af3a 500
Reposted fromlovage lovage
Polman

Nadszedł maj, wiosna i zmiany. Czas otworzyć serce, umysł i przewietrzyć wszystko dokładnie. Uwolnić od złego. Wstawać ze słońcem i ptakami. Czas patrzeć ludziom w oczy, uśmiechać się do nich. Czas posprzątać po zimie. Przestać się chować, podnieść głowę, otworzyć oczy i zmierzyć się z prawdą. Czas żyć.  

— i.need.you.moblo.pl
Reposted frommefir mefir
Polman
1746 b105
I just fucking love them
Reposted fromhighringo highringo

May 13 2012

Polman

Tak, wiem dla Ciebie to przecież nic kurwa nie znaczyło.

Reposted frommdjg mdjg vianiemanieba niemanieba
Polman
4921 2dd2
Reposted fromeeriecold eeriecold
Polman
Nie jestem tym, który zwątpił.
I tchórzem co się poddał.
Nie jestem buntownikiem, choć niewiele mi się tu podoba.
— każdy nowy dzień rodzi nowe paranoje
Polman
Play fullscreen
co złego w tym, że kocham Cię..
Reposted fromnessuno nessuno

May 12 2012

Polman
pierwszy przegrywa ten, któremu bardziej zależy...
Reposted fromcrystaldie crystaldie
Polman
0915 a94e
Reposted fromkakunia kakunia
Polman
Play fullscreen
Reposted frompamparam pamparam
Polman

Dlaczego nie mówimy o tym, co nas boli otwarcie
Budowa ściany wokół siebie - marna sztuka
Wrażliwe słowo, czuły dotyk wystarczą
Czasami tylko tego pragnę, tego szukam
— Soyka - Na miły Bóg
Polman
Reposted fromgschegosch gschegosch

May 11 2012

Polman
Polman
Tylko dziecko potrafi wbić patyk w ziemię, nadać mu imię i pokochać .
Reposted fromthesmajl thesmajl

May 10 2012

Polman
3327 e45b
Man, he takes forever to fall asleep
Reposted fromilk ilk
Polman
Żeby zdobyć się na takie poświęcenie, na zniknięcie z życia drugiej osoby dla jej dobra, musisz ją kochać naprawdę.
— Milena Agus "Ból kamieni"
Reposted fromcynamon cynamon
Polman
Polman
Reposted fromtwimi twimi

May 09 2012

Polman
Reposted fromIrrlicht Irrlicht
Polman
Śmiech ukochanej kobiety to dla mężczyzny najpiękniejsza muzyka na świecie.
— Z pamiętnika starego ducha
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl